Email: info@joqdedana.com       joqdedana App

با اولین ورود به سامانه و تکمیل پروفایل خود

    7 هزار تومان اعتبار رایگان دریافت کنید

هوشبری

00

شهریور'۹۷

معرفی رشته هوشبری

معرفی رشته هوشبری 🎖زهرا عسگری دانشجوی هوشبری از رشته های پیراپزشکی است که با بیهوشی تفاوت دارد،امکان ادامه تحصیل تا …

بیشتر بخوانید
Copyright joqdedana.com all rights reserved

منوهای نصب در پنل مدیریت