Email: info@joqdedana.com       joqdedana App

با اولین ورود به سامانه و تکمیل پروفایل خود

    7 هزار تومان اعتبار رایگان دریافت کنید

بازیابی

00

شهریور'۸۷

بازیابی کنیم یا بازخوانی؟

بازیابی کنیم یا بازخوانی؟   معصومه آورجه دانشجوی پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی دپارتمان تجربی    ♻️بازخوانی (Rereading) چیست؟ تکرار هر آن‌چه …

بیشتر بخوانید
Copyright joqdedana.com all rights reserved

منوهای نصب در پنل مدیریت